Start
Om mig
Afhandlinger og artikler
Sølvkorn


Mit navn er Rasmus Sylvester Bryder, jeg er 35 år gammel og er bosat på Frederiksberg. Jeg er Ph.d. i matematik fra Københavns Universitet, hvor jeg også tog min bachelor- og kandidatuddannelse.


Undervisning

Jeg har i årene 2009 til 2013 været ansat som lønnet hjælpelærer på Københavns Universitet i følgende fag:

Introduktion til de matematiske fag (MatIntro) - 2009
Diskret matematik (DIS) - 2010, 2011, 2012
Lineær algebra (LinAlg) - 2010, 2011
Indledende matematisk analyse el. Analyse 0 (An0) - 2011, 2012, 2013
Analyse 1 (An1) - 2013
Analyse 2 (An2) - 2013
Geometri 1 (Geom1) - 2012
Sandsynlighedsregning og statistik (SS) - 2012
I mit virke som Ph.d.-studerende har jeg også fungeret som klasselærer eller undervisningsassistent i følgende kurser:
Introduktion til de matematiske fag (MatIntro) - 2014, 2015
Approksimationsegenskaber for grupper og operatoralgebraer (Approx, kandidatkursus) - 2014, 2015
Funktionalanalyse (FunkAn, kandidatkursus) - 2016

Afslutningsvis

Dette lille foretagende er hovedsageligt et arkiv af mine gamle afleveringer og noter, mestendels rettet imod min egen brug, nostalgi eller det, der kunne være værre. Hvis du har haft nytte af et eller andet på siden, tjener siden dog et dobbelt formål, og det vil jeg kun være glad for!

Der har tidligere på siden været mulighed for at læse mine gamle kursusafleveringer og at skrive til mig om at modtage lektiehjælp; dette tilbyder jeg desværre ikke mere.

Valid HTML 4.01 Transitional