Start
Om mig
Afhandlinger og artikler
Sølvkorn


Du har brug for Acrobat Reader (eller en anden viewer) for at kunne læse projekterne og artiklerne på denne side.
Afhandlinger:

Speciale: Simplicity and uniqueness of trace for reduced group C*-algebras

Specialet blev udfærdiget i månederne januar til juni 2014 og beskæftiger sig med tilstrækkelige samt nødvendige betingelser for at en diskret gruppes reducerede gruppe-C*-algebra er simpel og/eller har entydigt sporfunktional. Der gives en række forskellige eksempler, og grundteorien opbygges for lokalkompakte grupper. Det skal tilføjes at man nu ved at simplicitet faktisk medfører entydighed af spor, hvilket blev offentliggjort i en artikel fire måneder efter indleveringen af specialet (det er ikke nævnt i den reviderede udgave).
Revideret og rettet udgave (anbefales)
Originaludgave, juni 2014

Kandidatfagprojekt: Injective and semidiscrete von Neumann algebras

Dette projekt blev skrevet i månederne september 2012 til februar 2013 og behandler de to vidt forskellige begreber injektivitet og semidiskrethed for von Neumann-algebraer, samt en masse teori nødvendigt for at kunne etablere begreberne og komme igennem de relevante beviser. Projektet slutter af med at vise, at begreberne er ækvivalente.
Revideret og rettet udgave (anbefales)
Originaludgave, februar 2013

Grundet manglende tid og evne var der enkelte resultater hvis beviser jeg i sin tid ikke nåede at få med i det endelige projekt. Jeg har siden lavet nogle noter, så ingen beviser i kapitel 1 er udeladt.
Udeladte beviser fra kapitel 1

Bachelorprojekt: Amenable Banach algebras

Dette projekt blev skrevet i månederne september 2010 til januar 2011 og omhandler det kohomologiske begreb amenabilitet for Banach-algebraer med en række eksempler. Der er stadig en del fejl i projektet, som jeg ikke har sat tid af til at rette endnu, så træd varsomt.
Revideret udgave (anbefales)
Originaludgave, januar 2011

Under bachelorforsvaret blev bemærket, at notationen i beviset for at et af eksemplerne var amenabelt var ret forvirrende - jeg har forsøgt at udrede dette, samt generalisere så meget som muligt:
Rettelser til Theorem 2.27
Artikler:

Disse artikler blev bragt i FAMØS, fagbladet for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik på Københavns Universitet.
Additivitet af determinanten (oktober 2012)
Matematik og magi (januar 2013)
Banach-Steinhaus' sætning (september 2013)
Sylvesters kriterium (november 2013)

Valid HTML 4.01 Transitional